Muốn Máy Làm Đá Nhanh Cần Phải Đảm Bảo Những Yếu Tố Gì?

Tốc độ và thời gian làm đá của các loại máy làm đá khác nhau cũng sẽ có sự khác nhau; thậm chí, cùng một sản phẩm của một thương hiệu nhưng khi khách hàng sử dụng ở những nơi khác nhau lại cho thời gian ra đá có sự chênh lệch. Thực tế, máy […]

Hotline 24/7